Protocol cameratoezicht

Cameratoezicht op EPB-scholen

 

Vanaf schooljaar 2008-2009 is er cameratoezicht op de scholen, om de veiligheid van leerlingen en personeelsleden te vergroten. Dit wordt bij de ingang van de scholen aangegeven. 

De orde in onze scholen is vastgelegd in het voor ons geldende reglement voor het lager beroepsonderwijs, de geldende schoolreglementen en natuurlijk het burgerlijk wetboek en de LMA. 

Het volgende protocol is van toepassing op het gebruik van de vastgelegde beelden:

 • Indien er zwaarwegende redenen zijn dan kan degene die het betreft de beelden inzien, de persoon in kwestie krijgt dan alleen de beelden te zien die hem of haar betreffen en niet die van anderen. Dit besluit wordt door het bestuur van de stichting (bevoegd gezag) genomen. 
 • Beelden worden bewaard gedurende een periode van 8 weken. 
 • Beelden die als bewijslast dienen of kunnen worden opgevraagd door b.v. de Officier van Justitie worden in een aparte file bewaard. De directeur van de locatie en een adjunct-directeur (waarnemend directeur) hebben hiertoe toegang. De directeur is verantwoordelijk voor het bewaren van een opname.
 • De beelden worden beoordeeld door de security van het desbetreffende security bedrijf en door directieleden (niet door anderen)
  • Fase 1: security registreert iets of
  • Fase 1: school registreert iets en vraagt security om de desbetreffende beelden
  • Fase 2: Schooldirectie controleert de beelden en bepaalt vervolgens de te nemen maatregelen, (b.v schorsing) op basis van bestaande reglementen of eventueel door middel van het doen van aangifte
  • Fase 3: Maatregel wordt uitgevoerd.
 • Installatie van camera’s: er wordt voor gezorgd dat camera’s niet gericht zijn op toiletten en b.v. kleedkamers. .

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.