Organogram

Het organogram van de SEPB:

Toelichting bij het organogram:

Het bestuur is het hoogste orgaan van de SEPB, ook wel "bevoegd gezag" genoemd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie.

De lijnbevoegdheden (opdrachten, functioneringsgesprekken, aansturing) zijn geconcentreerd in de volgende functies:

  • directeur SEPB (geeft leiding aan medewerkers kantoor SEPB en is voorzitter van het Directeurenteam, dat bestaat uit de directeur SEPB en de 2 lokatiedirecteuren)
  • directeur van de lokatie (EPB Oranjestad of EPB San Nicolas), geeft leiding aan de unitmanagers en de ondersteunende medewerkers van school
  • unitmanager (4 op beide lokaties) geeft leiding aan unitcoordinator, IB, maatschappelijk werker, administratief medewerkers, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van de eigen unit. 
  • directeur van de lokatie en de unitmanagers vormen samen het managementteam van de school. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het totale schoolgebeuren en hebben zij de daarbij behorende bevoegdheden. 

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.