Bestuur

-       

      Het bestuur is het hoogste orgaan van de Stichting EPB (SEPB). Op de werkvloer wordt het bestuur veelal vertegenwoordigd door de directeur van de SEPB.

 

De kern van de taken van het bestuur is beleidsvaststelling en het toezicht op de uitvoering van het beleid, zoals

 • Onderwijskundige doelstellingen van de scholen
 • Toelatingsbeleid van leerlingen
 • Verwijderingen van leerlingen van de school
 • Identiteit van de organisatie
 • Personeels- en benoemingsbeleid
 • Vaststelling van de personeelsformatie en de arbeidsvoorwaarden
 • Vaststelling van de begroting en de financiele jaarverslagen
 • Benoeming en ontslag van personeel en directies
 • Disciplinaire trajecten

Ondanks de grote verantwoordelijkheid is de bestuurstaak een onbezoldigde functie, die vaak naast een normale dagtaak wordt uitgevoerd. Er wordt doorgaans op twee avonden per maand vergaderd. Daarnaast zijn er andere taken die gedaan moeten worden, zoals intern of extern overleg, schriftelijke communicatie en vertegenwoordigende taken.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • dhr. R.F. Nieuw, voorzitter
 • mr.drs. F. Gibbs, vice-voorzitter
 • mw. S. Pope, secretaris
 • dhr. G.F. Kock, penningmeester
 • mw.drs. D. Maduro

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.