Aanbesteding beheer kantines EPB scholen

De Stichting EPB is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het beheer van de kantine van EPB Oranjestad en EPB San Nicolas.

 

De Terms of Reference (TOR) is vanaf woensdag 13 januari 2022 kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van SEPB te Byronstraat 2A of per email door een email te sturen naar info@sepb.aw. 

 

De openbare aanbesteding vindt plaats op donderdag 27 januari 2022 om 10:00 uur op het kantoor van SEPB.

U kunt uw inschrijving indienen tot woensdag 26 januari 2022 om 12 uur ’s middags op het kantoor van SEPB. Op 28 januari 2022 ontvangt u bericht.   

 

Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde inschrijvingsformulier. 

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

1. Inschrijfformulier

2. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).

3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.

4. Andere vereisten zoals aangegeven in de TOR. 

 

Er is mogelijkheid om de kantine van EPB Oranjestad te bezichtigen op 18 januari 2022 van 13:30 tot 15:00 uur. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de schooldirecteur dhr. E. Lopez via telefoonnr. 528-9707.

De kantine van EPB San Nicolas kunt u bezichtigen op 20 januari 2022 van 13:30 tot 15:00 uur. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de schooldirecteur dhr. R. Mathilda via telefoonnr. 524-5800.

 

EPB Onderwijs

04 November 2019
03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 August 2021
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 November 2019
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.