Studiedag 2019: Signalering leer- en gedragsproblemen

Het schooljaar 2019-2020 is geopend met een boeiende studiedag over leer- en gedragsproblemen binnen het EPB-onderwijs. Donderdag de 15e augustus voor medewerkers van EPB Oranjestad, vrijdag de 16e voor EPB San Nicolas. Het waren intensieve en leerzame dagen, waarmee docenten en begeleiders kennis en inzichten aangereikt kregen om hun taak de diversiteit aan EPB-leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces optimaal te kunnen doen.

De dag werd verzorgd door dr. Odette van Brummen-Girigori, ontwikkelingspsycholoog en universitair docent uit Curacao, die zich op dit onderwerp heeft gespecialiseerd door studie en onderzoek. 

 

 

EPB Onderwijs

04 November 2019
03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 November 2019
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.