Persoonlijke Ontwikkeling

De EPB is een school voor beroepsonderwijs. Behalve theoretische kennis en praktische vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk dat leerlingen discipline leren, kunnen plannen en samenwerken. In elk vak bestaat het trimestercijfer voor een gedeelte uit onderwijsresultaten (toetsen, proefwerken, werkstukken) en uit de "ontwikkellijn". In de ontwikkellijn geeft de leraar een cijfer voor verschillende persoonlijke kwaliteiten die voor het beroep van belang zijn. Bijvoorbeeld: keuze maken, communiceren, verantwoordelijkheid dragen, inlevingsvermogen, zelfkennis, betrouwbaarheid, prestatiebereidheid

In de verschillende leerjaren gelden andere persoonlijke kwaliteiten waaraan gewerkt wordt en die beoordeeld worden voor een cijfer. Ook verschilt de "ontwikkellijn" per unit, omdat voor andere beroepen ook andere persoonlijke kwaliteiten nodig zijn.

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.