Niveaus

 

Op de EPB leer je op het niveau dat het beste bij jou past.

 

Het EPB-onderwijs biedt de opleidingen aan op drie niveaus. Voordat leerlingen beginnen op het EPB worden zij getest, zodat iedere leerling geplaatst wordt in het niveau dat het beste bij hem/haar past.

 

EPB-niveau 1 (startjaar) is het moeilijkst en vooral gericht op leerlingen die  verder willen leren. In de beroepscyclus (2e, 3e en 4e leerjaar) heet niveau het “doorstroom-niveau”. Leerlingen kunnen doorstromen naar EPI (MBO), maar ook naar bepaalde opleidingen van politie, brandweer en douane. De instructietaal in niveau 1/doorstroom is Nederlands. Formeel heet dit "beroepskwalificatie 2".

EPB-niveau 2 (startjaar) heet in de beroepscyclus, het "uitstroomniveau”. Dit niveau is bedoeld voor leerlingen die de arbeidsmarkt op willen. Ook kunnen leerlingen na het behalen van hun diploma onder bepaalde voorwaarden doorstromen van het uitstroomniveau naar het doorstroomniveau, zodat ze de mogelijkheiid hebben om verder te gaan leren, bijvoorbeeld op het colegio EPI. Dit is een Nederlandstalige opleiding. Formeel heet dit "beroepskwalificatie 2, echter het biedt niet de mogelijkheid tot doorstuderen bij EPI etc".

EPB-niveau 3, in de beroepscyclus "arbeidsmarkt” genoemd, leidt op voor de lokale arbeidsmarkt. De voertaal in de niveau-3 opleidingen is Papiamento, Nederlands is één van de lesvakken. Formeel heet dit "beroepskwalificatie 1".

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.