Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt door de school aan de leerlingen verstrekt. Zowel leerboeken als werkboeken. In leerboeken mag niet worden geschreven. De leerlingen leveren ze na gebruik weer in, waarna ze opnieuw gebruikt worden in een volgend jaar.

Alle leer- en werkboeken die de EPB gebruikt zijn speciaal voor de EPB vastgesteld lesmateriaal, samengesteld door EPB-leraren.

Voor niveau 3/arbeidsmarkt is het lesmateriaal in het Papiamento, voor niveaus 1/doorstrooom en 2/uitstroom is dat Nederlands.

 

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.