Begeleiding

 

Om de leerlingen die dat nodig hebben extra hulp en ondersteuning te bieden, is er een begeleidingsstructuur met verschillende functies, onder leiding van de unitmanager:

 

- maatschappelijk werkers (problemen op het gebied van gedrag, persoonlijke problemen, bv trauma, drugs, motivatie)

- schoolpsycholoog (ernstige en/of complexe problemen op zowel persoonlijk vlak als op het gebied van leerproblemen)

- remedial teachers (ondersteuning bij leerproblemen of -achterstand)

- intern begeleider (ondersteuning van de unitmanagers en leraren)

 

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.