EPB Onderwijs

De EPB biedt verschillende beroepsopleidingen aan. Bij "opleidingen" kun je zien voor welke beroepen de EPB opleidingen aanbiedt.

Iedere  EPB-beroepsopleiding duurt vier jaar en  is verdeeld in:

1 startjaar en

3 jaar beroepscyclus. 

De nieuwe leerlingen beginnen in het startjaar, het eerste leerjaar van de EPB-opleiding.

Het eerste jaar, "startjaar",  is een algemeen vormend jaar (zie onder), in het 2e, 3e en 4e leerjaar volgen de leerlingen een beroepsopleiding in een van units:

- techniek

- service

- economie

In het Startjaar worden EPB-leerlingen voorbereid om de beroepsvorming van drie jaar goed te kunnen volgen. Ook moeten leerlingen nu in het eerste jaar (startjaar) al de keuze maken voor het beroep dat ze willen leren. Daarmee worden ze uiteraard geholpen. In het Startjaar worden verschillende activiteiten aangeboden om leerlingen te helpen bij hun keuze:

 beroepskeuze test, zodat de belangstelling en wensen van de leerling meegewogen kunnen worden

  • assessment (werkstukken), zodat de vaardigheden die nodig zijn voor de verschillende sectoren (economie, techniek, service) getoetst worden
  • beroepsorientatielessen voor de sectoren (economie, techniek, service), zodat leerlingen een indruk hebben wat de lessen in de beroepsvorming inhouden

 

Door EPB-docenten is tussen 2011 en heden gewerkt aan het ontwikkelen van nieuw, eigentijds lesmateriaal voor alle vakken. Hierbij is rekening gehouden met moderne pedagogische principes, gevarieerde werkvormen, zelfwerkzaamheid en het vormen van verschillende competenties. Centraal voor alle leerlingen in alle beroepen staan de volgende competenties:

 

  1. lifelong learning
  2. verantwoorde keuzes maken
  3. communicatie

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.